ละเลย เพลงใหม่ล่าสุดของ Mike D.Angelo แฟนๆที่ชื่นชอบ Mike D.Angelo เตรียมฟังเพลง ละเลย ที่อยู่ในอัลบั้ม Mike D.Angelo New Single เร็วๆ นี้แน่นอน เชิญฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง ละเลย ขับร้องโดย Mike D.Angelo ดาวน์โหลดเพลง เนื้อเพลง ละเลย Mike D.Angelo พืชที่ถูกละเลยและมีการนำมาใช้ประโยชน์น้อย คือ พืชที่โดยปกติสามารถนำมาใช้เป็นอาหาร เป็นพืชเส้นใย ทำเป็นอาหารสัตว์ เป็นพืชน้ำมัน หรือเป็นพืชมีคุณสมบัติทางยา พืชจำพวกนี้ยังมีการศึกษาน้อยถึงศักยภาพเพื่อความมั่นคงทางอาหาร สารอาหาร สุขภาพ รายได้ และความเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นพืชที่นักวิจัยและคนอื่นๆ มองข้ามความสำคัญ ถูกปลูกอยู่ในพื้นที่เล็กๆ ปัจจุบันมีเพียงพืช 3 ชนิด คือ ข้าวโพด ข้าวสาลี และข้าว ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนและพลังงานส่วนใหญ่ของโลก มี 95 % ของอาหารบนโลกได้มาจากพืชเพียง 30 ชนิด ในขณะที่ยังเหลือพืชอีกประมาณ 7,500 ชนิดบนพื้นโลกที่สามารถกินได้ ซึ่งพืชเหล่านี้ถูกจัดให้เป็นพืชที่มีการนำมาใช้ประโยชน์น้อย และพืชที่ถูกละเลย ละเลย Mike D.Angelo หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง ละเลย สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง ละเลย Mike D.Angelo ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ