ที่สุดในคำว่าดีที่สุด เพลงใหม่ของ พลพล แฟนๆที่ชื่นชอบ พลพล เตรียมฟังเพลง ที่สุดในคำว่าดีที่สุด ที่อยู่ในอัลบั้ม Soundtrack of Life เพลงประกอบชีวิต เร็วๆ นี้แน่นอน คลิกฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง ที่สุดในคำว่าดีที่สุด ขับร้องโดย พลพล อยู่ในอัลบั้ม Soundtrack of Life เพลงประกอบชีวิต ดาวน์โหลดเพลง เนื้อเพลง ที่สุดในคำว่าดีที่สุด พลพล ใช้หลักการของเป็นการคาดเดาอย่างมีเหตุผลแต่อาจไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์ โดยจะแปลงจากสถานะปัจจุบันไปเป็นตัวเลข ซึ่งตัวเลขนี้จะบ่งบอกว่าเข้าใกล้เป้าหมายมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะช่วยบอกว่าควรไปในทิศทางใด ถ้าฟังก์ชันดีก็จะกระจายโหนดน้อยเข้าสู่เป้าหมายได้ไว ถ้าฟังก์ชั่นไม่ดีอาจค้นหาผิด ได้คำตอบที่ไม่ดีที่สุด หรือคำตอบผิดไปเลยก็ได้ โดยเฉลี่ยแล้วจะค้นหาได้ดีกว่า เป็นกระบวนการค้นหาข้อมูลที่ได้นําเอาข้อดีของทั้งการค้นหาแบบลึกก่อน และการค้นหาแบบกว้างก่อน มารวมกันเป็นวิธีการเดียว ที่สุดในคำว่าดีที่สุด พลพล โดยที่แต่ละขั้นของการค้นหาในโหนดลูกนั้น การค้นหาแบบดีที่ดีก่อนจะเลือกเอา โหนดที่ดีที่สุด และการที่จะทราบว่าโหนดใดดีที่สุดนี้สามารถทําได้โดยอาศัยฮิวริสติกฟังก์ชัน ซึ่งฮิวริสติก ฟังก์ชันนี้จะทําหน้าที่เหมือนตัววัดผล และให้ผลของการวัดนี้ออกมาเป็นคะแนน หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง ที่สุดในคำว่าดีที่สุด สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง ที่สุดในคำว่าดีที่สุด พลพล ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ

Advertisements